Søg i samlingerne

Du kan søge efter genstande i Kalklandets museers samlinger i Museernes Samlinger, som er det centrale register over genstande og andet kulturhistorisk dokumentations- materiale i statslige og statsanerkendte, danske museer. Søg

Kilder og samlinger

Statens Arkiver råder over en interessant samling af arkivalier omkring Stevns Klint. Arkivalierne er afleveret af Gjorslev Gods, som har haft retten til udvinding af råstoffer fra Stevns Klint siden 1700-tallet. Desuden findes kilder i form af arkivalier og fotos på lokale arkiver på Stevns og i Faxe samt i privat virksomhedsregi. Det er hensigten at publicere tilgængelige arkivalier i en videndatabase på internettet.

Stevns Museum blev etableret i 1922, og også dengang var man opmærksom på de af egnens genstande, der var helt særegne. Østsjællands Museum har siden 2007 målrettet fokuseret på at indsamle museumsgenstande med relation til kalkens kulturhistorie. Det er hidtil resulteret i en udstilling på Geomuseum Faxe om kalkbrydning og kalkprodukter i Faxe gennem 900 år. Samlingen i Faxe omfatter desuden andre kulturhistoriske genstande med relation til livet ved kalkbruddet.

På Stevns består samlingen af genstande, der hidrører fra råstofferne kridt, kalk og flint. Samlingen omfatter derfor både flinteredskaber og våben fra Stenalderen, bøssesten fra 1700-tallet, fajance fra 1800-tallet, arbejdsredskaber fra udvindingen og bearbejdningen af byggesten i 1900-tallet med videre.

Der sigtes på at etablere en decideret byggeskikssamling blandt andet bestående af relevante bygningsdele fremstillet af de lokale råstoffer.