Forskning

Kalkens kulturhistorie har indtil nu kun været sparsomt undersøgt, men de undersøgelser der findes er gode afsæt for det videre arbejde. Der har tidligere været fokus på forståelsen af, hvorfor byggeskikken med huse af kalk først blev udbredt sidst i 1800-tallet. Der har også været arbejdet med lokaliseringen af huse af kalksten.

I Faxe findes ca. 400 huse af kalk, som alle er dokumenteret, beskrevet og undersøgt arkivalsk. På Stevns er lokaliseret ca. 1000 bygninger af kalk. Det kan fremover belyses, hvilke typer af bygninger, der blev opført af kalk og hvilken betydning materialet blev tillagt. Var kalken et stolt nationalt produkt eller en kedelig ”hjemmefødning”?

I dag lægges også vægt på etnologisk dokumentation af de sidste aktive kalkbrud på Stevns og i Faxe. Dette skal ske i samarbejde med de eksisterende virksomheder og med tidligere ansatte, der kan bidrage med oplysninger i det såkaldte mands-minde perspektiv. Arkivalsk findes en del dokumenter indleveret til bl.a. Statens Arkiver.

Her kan undersøgelser indledes omkring:

  • Råstofhandlens omfang og art – hvilke produkter blev solgt og til hvem? Hvornår begyndte man at forædle produkterne, og hvad betød det for afsætningen?
  • Hvordan markedsførtes produkter af flint, kalk og kridt ved de danske industriudstillinger i slutningen af 1800-tallet og hvordan blev produkterne modtaget i den fremspirende industrialisering.
  • Arbejdsvilkår og muligheder – gav Stevns Klint de lokale bedre levevilkår end andre bønder, eller betød klinten blot at levebrødet blev livsfarligt arbejde?