Kilder og samlinger

Indenfor Østsjællands Museums geografiske ansvarsområde findes Danmarks største kalklokaliteter, der alle er af internationalt format, heriblandt Stevns Klint, som er kandidat til UNESCO's verdensarvsliste.

Museets geologiske samling består overvejende af fossiler fra Faxe Kalkbrud og Stevns Klint samt, i mindre omfang, Karlstrup Kalkgrav og Møns Klint.

Den grundlæggende samling er indsamlet i 1960’erne i Faxe Kalkbrud og repræsenterer derved lag, som nu er bortgravet.

Siden er tilføjet museets egne og andres forskningsbaserede samlinger med fokus på opmålinger af indsamlingsprofiler samt særligt værdifulde stykker fundet af museets ansatte eller af amatørgeologer tilknyttet museet.

Senest har museet erhvervet en spektakulær samling af kridtfossiler indsamlet i Sigerslev Kridtbrud.