Forskning

Museets ansvarsområde dækker flere af nordeuropas og verdens bedste geologiske lokaliteter. Lokaliteternes betydning understreges af, at Stevns Klint og Faxe Kalkbrud i 1847 gav navn til den internationalt anvendte tidsperiode, Danien, Den danske Tid, der strækker sig fra 66.5 – 61.1 millioner år siden.
 

Stevns Klint

Stevns Klint blev i 2014 optaget på Unescos Verdensarvsliste, og blev dermed udpeget til at være det allerbedste sted i hele verden, at iagttage grænsen mellem Kridttiden og Danientiden. Lerlaget, der repræsenterer grænsen imellem de to tidsperioder, fortæller om en meget dramatisk periode i Jordens historie, hvor en af verdens største masseuddøener fandt sted. Mere end halvdelen af Jordens dyre- og plantearter, heriblandt dinosaurerne uddøde nemlig på dette tidspunkt, og dermed blev betingelserne for udviklingen af det liv vi kender i dag, skabt.   
 

Faxe Kalkbrud

Faxe Kalkbrud er formodentlig verdens ældste kendte dybvandskoralrev og opstod kort efter den store massedød. Kalklokaliteterne i området udgør således et af verdens bedste steder at studere disse væsentlige tidsperioder i livets udvikling. Museets har igangværende geologisk forskning både i Faxe Kalkbrud og ved Stevns Klint.
 

Personale

Museet har to forskningsuddannede geologer ansat, en vertebratpalæontolog/ichnolog samt en kalksedimentolog og indgår i talrige nationale og internationale forskningssamarbejder. Derudover har museet tilknyttet to gæsteforskere der arbejder med invertebrater og sporfossiler. En stor del af museets invertebratpalæontologisk arbejde udføres tillige af projektansatte forskningsuddannede geologer. Dette har den fordel, at flere danske forskningsgeologer nu har solid erfaring i lokaliteterne, og det medfører videre forskningsaktivitet og tilførsel af ny viden til museet.

Museets forskningsindsats har medvirket til en kraftig forøgelse i forskningen i Faxe Kalkbrud og på Stevns Klint. Museet yder geologfaglig rådgivning til bla. Geocenter Møns Klint og NaturBornholm.