Kalkens geologi

Stevns Klint er verdensberømt for sit tynde lag af fiskeler, der i slutningen af 1970erne dannede baggrund for banebrydende forskning i, hvorfor dinusaurerne uddøde for 65,5 millioner år siden. Men allerede i 1759 blev Stevns Klint omhyggeligt studeret af Søren Abilgaard for den danske konge. I 1847 opkalder den schweiziske geolog Édouard Desor en tidsperiode efter kalken i klinten: Danien - Den Danske Tid. I alt består Stevns Klint af fire lag, der alle fortæller dramatiske afsnit af verdens historie.

På disse sider kan du finde mere viden om geologien i Stevns Klint.

  • Historier for alle giver dig små historier om opdagelser og forskere, der har haft Stevns Klint som studieobjekt.
  • Forskning introducerer dig til den forskning, som muset i øjeblikket sidder med.
  • Kilder og samlinger giver dig adgang til udvalgte kilder; dokumenter, billeder, tegninger og museumsgenstande, der handler om klintens geologi.
  • Databaser giver dig adgang til nogle af de væsentlige kildesamlinger om geologien ved Stevns Klint.
  • Publikationer giver dig et overblik over museets bøger og artikler om geologien ved Stevns Klint. 

Der er masser af viden at tage fat på.