Kilder og samlinger

Stevnsfort har en større samling dokumenter fra dets virksomme tid, primært instruktionsmanualer og kursusmateriale for tidligere tjenstgørende. Vi er i gang med at ordne og registrere arkivet, så de ikke-klassificerede dele kan blive gjort tilgængelige.

Kilderne har fysisk hjemme i vores dokumentationsmagasin i undergrunden.


 

Vi arbejder også på at få digitaliseret gamle billeder fra fortets aktive tid.