Forskning

Koldkrigsmuseum Stevnsfort er en del af forskningsprojektet "Hvis Krigen Kommer", som er finansieret af VELUX FONDEN og forankret ved Regan Vest og Aalborg Universitet. 
Stevnsfort bidrager med en undersøgelse af det danske civilforsvars indplacering i NATO. Den forventes at være færdig i foråret 2018. 

Læs om projektet her

Projektet har navn efter Civilforsvarets pjece fra 1962

 

Afsluttede projekter

Den Kolde Krigs Danmarkskort

Kortlægning og udpegning af bygningsanlæg fra Den Kolde Krig

Koldkrigsmuseum Stevnsfort bidrager sammen med en række andre museer og myndigheder til en kortlægning af de over 1.400 bygningsanlæg rundt om i Danmark, som blev brugt til militære formål under Den Kolde Krig. Blandt andet sidder museet i den arbejdsgruppe, der har identificeret og registreret alle anlæggene, og museet indgår i den gruppe, der fastlægger den historiske baggrund for udpegningen af bevaringsværdige anlæg.

Resultaterne er publiceret i udgivelserne I krigens fodspor - forsvarsbyggerier i Danmark fra 2010 (kan købes i vores museumsbutik) samt Kold krig - 33 fortællinger om den kolde krigs bygninger og anlæg i Danmark, Færøerne og Grønland (pt. udsolgt).