Soldater fortæller

Koldkrigsmuseum Stevnsfort har indsamlet masser af beretninger fra soldater, der har gjort tjeneste på fortet eller ved luftværnet på Stevns.

Her kan du høre et par af dem fortælle.

Pensioneret seniorsergent Hans Verner Poulsen fortæller om arbejdet i det underjordiske fort

 

Pensioneret seniorsergent Arvid Jørgensen fortæller om arbejdet med NIKE-luftværnsmissilerne