Stevnsfort - NATO's forpost

Ungdoms- og voksenuddannelser: Altafgørende beslutninger skulle træffes indenfor ganske få minutter på Stevnsfort. Er det fjende eller ven, og skal vi skyde? 

Hver dag året rundt sad unge operationsofficerer med fingeren på den knap, som kunne udløse 3. verdenskrig fra Stevnsfort. Både luftrum og farvand blev overvåget i døgndrift, og altafgørende beslutninger skulle træffes indenfor ganske få minutter. Er det fjende eller ven, og skal vi skyde?

Undervisningsforløbet har fokus på den sidste del af Den Kolde Krig i 1980’erne, hvor luftforsvarsbatteriet kom til Stevns. Eleverne kommer ned i Stevnsfort, hvor de får indblik i, hvordan Danmark og Stevnsfort spillede en aktiv rolle under Den Kolde Krig. Vi ser på Stevnsfort som både produkt og medskaber af Den Kolde Krig og med konkret udgangspunkt i fortets funktion diskuteres den sikkerhedspolitiske situation i Danmark og internationalt igennem medlemskabet af NATO. Vi perspektiverer forløbet ved at inddrage aktuel koldkrigsforskning og diskutere Danmarks aktuelle indre og ydre sikkerhedspolitik.

I forløbet anvendes cooporative learning-strukturer og dilemmadiskussioner, der relaterer historien til elevernes samtid og tager udgangspunkt i og udfordrer deres forestillingsverden.  Undervisningsforløbet kan anvendes som optakt til, led i eller afslutning på undervisningsforløb i Den Kolde Krig. 

 

Målgruppe          

Ungdoms- og voksenuddannelser

Antal elever       

30

Varighed             

2 timer

Hvor langt går vi? 

3 km

Sted                    

Koldkrigsmuseum Stevnsfort

Fag                    

Historie, samfundsfag
Se forslag til undervisning her

Se prisliste
 

Faglige mål og kernestof

Faglige mål for faget Historie (A)
 
Eleverne skal kunne:
 
 • Redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks, Europas og verdens historie
 • Redegøre for sammenhænge mellem den lokale, nationale, regionale, europæiske og globale udvikling
 • Reflektere over samspillet mellem fortid, nutid og fremtid samt over mennesket som historieskabt og historieskabende
 • Formulere historiske problemstillinger og relatere disse til elevernes egen tid
 • Behandle problemstillinger i samspil med andre fag
 • Demonstrere viden om fagets identitet og metoder
   
Kernestof
 
 • Hovedlinjer i Danmarks, Europas og verdens historie fra antikken til i dag
 • Forandringer i levevilkår, teknologi og produktion gennem tiderne
 • Forskellige styreformer og samfundsorganisationer
 • Nationale, regionale og globale konflikter og samarbejdsrelationer
 • Politiske og sociale revolutioner
 • Politiske ideologier, herunder ideologiernes kamp i det 20. århundrede
 • Globalisering
 • Historiebrug og -formidling