Stevnsfort - NATO's forpost

Stevnsforts rolle i NATO

Stevnsfort lå i første række i Den Kolde Krig. Her overvågede man fjendens skibstrafik, her skulle man stoppe fjendtlige bombefly fra at nå mål i hovedstaden og det øvrige Sjælland, hvis krigen kom.

Undervisningsforløbet har fokus på den sidste del af Den Kolde Krig i 1980’erne, hvor luftforsvarsbatteriet kom til Stevns. Eleverne kommer ned i Stevnsfort, hvor de får indblik i, hvordan Danmark og Stevnsfort spillede en aktiv rolle under Den Kolde Krig. Vi ser på Stevnsfort som både produkt og medskaber af Den Kolde Krig og med konkret udgangspunkt i fortets funktion diskuteres den sikkerhedspolitiske situation i Danmark og internationalt igennem medlemskabet af NATO. Vi perspektiverer forløbet ved, at diskutere Danmarks aktuelle indre og ydre sikkerhedspolitik.

Undervisningsforløbet kan anvendes som optakt til, led i eller afslutning på undervisningsforløb i Den Kolde Krig. 

Målgruppe          

Ungdoms- og voksenuddannelser

Antal elever       

30

Varighed             

2 timer

Hvor langt går vi? 

3 km

Sted                    

Koldkrigsmuseum Stevnsfort

Fag                    

Historie, samfundsfag

Se prisliste