Stevnsfort - NATO's forpost

Ungdoms- og voksenuddannelser: Altafgørende beslutninger skulle træffes indenfor ganske få minutter på Stevnsfort. Er det fjende eller ven, og skal vi skyde?. 

Målgruppe          Ungdoms- og voksenuddannelser
Antal elever        30
Varighed             2 timer
Hvor langt går vi? 3 km
Sted                     Koldkrigsmuseum Stevnsfort
Fag                      Historie, samfundsfag
Se prisliste
 

Faglige mål og kernestof

  • Ideologiernes kamp 
  • Danmarks internationale placering
  • Eleverne reflekterer over mennesket som historieskabt og historieskabende
  • Eleverne formulerer historiske problemstillinger og relaterer disse til deres egen samtid 

Hver dag året rundt sad unge operationsofficerer med fingeren på den knap, som kunne udløse 3. verdenskrig fra Stevnsfort. Både luftrum og farvand blev overvåget i døgndrift, og altafgørende beslutninger skulle træffes indenfor ganske få minutter. Er det fjende eller ven, og skal vi skyde?

Undervisningsforløbet har fokus på den sidste del af Den Kolde Krig i 1980’erne, hvor luftforsvarsbatteriet kom til Stevns. Eleverne kommer ned i Stevnsfort, hvor de får indblik i, hvordan Danmark og Stevnsfort spillede en aktiv rolle under Den Kolde Krig. Vi ser på Stevnsfort som både produkt og medskaber af Den Kolde Krig og med konkret udgangspunkt i fortets funktion diskuteres den sikkerhedspolitiske situation i Danmark og internationalt igennem medlemskabet af NATO. Vi perspektiverer forløbet ved at inddrage aktuel koldkrigsforskning og diskutere Danmarks aktuelle indre og ydre sikkerhedspolitik.

I forløbet anvendes cooporative learning-strukturer og dilemmadiskussioner, der relaterer historien til elevernes samtid og tager udgangspunkt i og udfordrer deres forestillingsverden.  Undervisningsforløbet kan anvendes som optakt til, led i eller afslutning på undervisningsforløb i Den Kolde Krig.