Kalk - kemisk set!

STX: Besøg ved Stevns Kridtbrud og Stevns Klint. Prøvetagning og kemisk analyse af kridt og kalk. Hvad bruges det til og hvad er det kemisk set?

Målgruppe STX
Antal elever Max 30
Varighed 2 timer
Hvor langt går vi? Ca. 2 km. 40 højdemeter
Sted Stevns Naturcenter
Fag Kemi A, B og C, Naturvidenskabelig faggruppe
Tillægsmoduler Forløbet vil kunne udvides med måling af pH i jorder med forskellig kalkholdighed. Forløbet vil suppleres godt med de andre undervisningstilbud ved Stevns Naturcenter. 

Trinmål

  • beskrive stoffers opbygning og simple kemiske reaktioner
  • benytte kemisk fagsprog
  • relatere observationer, model- og symbolfremstillinger til hinanden
  • udføre enkle kemiske beregninger
  • udføre kemiske eksperimenter med simpelt laboratorieudstyr
  • omgås kemikalier på forsvarlig vis
  • registrere og efterbehandle data og iagttagelser fra eksperimenter
  • beskrive og forklare eksperimenter såvel mundtligt som skriftligt
  • simple organiske og uorganiske molekylers opbygning og navngivning
  • syre-basereaktioner og pH-begrebet

Kridt og kalk er Danmarks mest almindelige bjergart. Det er dannet er mikroorganismer i det hav, der dækkede Danmark i flere millioner år, og udgør blandt andet de imponerende aflejringer ved Stevns Klint.

Kridt og kalk er et værdifuldt råstof på grund af dets kemiske egenskaber.

Ved dette to timers forløb ser vi på, hvordan klinten er dannet, og hvad den består af. Hvad bruges kridt og kalk til, og hvad er processen fra råstoffet til det salgsbare produkt? 

Vi laver en ekspedition til Stevns Kridtbrud og ser nærmere på det, og vi forsætter ned til stranden foran klinten, hvor vi indsamler prøver af klintens forskellige typer af kalk. Dem tager vi med tilbage til Stevns Naturcenter, hvor vi i laboratoriet laver en kemisk analyse af det indsamlede materiale. 

Vi ser også på hvilke produkter, der indgår kalk i. En rigtig øjenåbner for mange.

Undervisningen foregår dialogbaseret, og veksler mellem praktiske øvelser og teori. Eleverne skal både arbejde individuelt og i grupper, og elementer fra cooperativ learning bruges.

Forløbet dækker både over fagets kernestof og er samtidigt meget velegnet som supplerende stof, da det i høj grad giver eksempler på kemi i hverdagen. 

I samspil med andre fag er dette forløb oplagt sammen med naturgeografi og/eller biologi.