Turen skal bestilles på forhånd via museum@oesm.dk eller tlf. 56 50 28 06 hverdage mellem kl. 9.00 og 15.00

Geologisk profiltegning

Et geologisk profil gennem livets udvikling og teorien om Stevns Klint som international nøglelokalitet for teorien om livets udvikling

Scroll ned for at se faglige mål til højere uddannelsesnivieau

Tillægsmoduler Forløbet Fossilerne og Evolutionsteorien er et oplagt supplement til dette forløb.

Målgruppe          8.-10. klasse
Antal elever        30
Varighed             2 timer
Hvor langt går vi? 0,5 - 1 km. 35 højdemeter
Sted                    Stevns Klint Højerup
Fag                     Geografi og biologi
Se prisliste                    
 

Trinmål         

  • redegøre for hovedtræk af Jordens tilblivelse, de grundlæggende betingelser for liv og naturvidenskabelige forestillinger om Jordens og livets udvikling (geografi, biologi og fysik/kemi)
  • anvende viden om indsamling af måleresultater og registreringer i arbejdet med egne oplevelser, iagttagelser og undersøgelser i natur- og kulturlandskabet (geografi)
  • kende til dannelsen af bjergarter samt have kendskab til almindelige forekommende bjergarter og mineraler i Danmark (geografi)
  • give eksempler på, hvordan biologisk mangfoldighed kan påvirkes af geografiske og fysik-kemiske forhold (biologi)
  • forklare årsager og virkninger for naturlige og menneskeskabte ændringer i økosystemer og deres betydning for den biologiske mangfoldighed (biologi)

 

Målgruppe       STX, HF, HHX, HTX
Antal elever     30
Varighed          2 timer
Hvor langt går vi? 0,5-1 km, 35 højdemeter.
Sted                  Stevns Klint Højerup, Holtug Kridtbrud, Stevns Klint Rødvig
Fag                   Naturgeografi C og B
Se prisliste                   

 

Faglige mål og kernestof         

  • Identificere, genkende og klassificere rumlige mønstre i geofaglige sammenhænge
  • Gennemføre eksperimentelt arbejde herunder systematiske feltobservationer og feltmålinger vedrørende geofaglige fænomener
  • Jorden og livets udvikling i et langt tidsperspektiv
  • Klimaændringer på forskellige tidsskalaer

 

For ca. 30 år siden rystede en ny teori videnskabens verden. Teorien om en kæmpemeteor, der udryddede ca. halvdelen af alt liv på jorden for cirka 65 mio. år siden. Udgangspunktet for dette feltforløb er historien om, hvordan forskeren Walter Alvarez kom frem til den revolutionerende idé gennem sit geologiske arbejde.

På klinten arbejder vi med feltmetoden profiltegning. Vi arbejder konkret med geologiske observationer og bjergartsundersøgelser. Eleverne arbejder selvstændigt med at skitsere klinten og derefter opmåle de geologiske lag og indtegne dem på rigtige profiler. Den geologiske tidsskala konkretiseres, når lag fra forskellige tidsperioder markeres på profilet. Vi undersøger lagenes bjergarter kobler dem sammen med profilet og diskuterer metoden.

Afslutningsvis fortæller vi, hvordan Stevns Klint blev en international nøglelokalitet for teorien om livets udvikling. Vi diskuterer meteorteorien og ser stedet, hvor Walters tog sin verdensberømte prøve af Fiskeler med asteroidestøv (hvis undervisningen finder sted i Højerup).

Eleverne arbejder individuelt og i teams, og vi bruger Cooperative Learning til at strukturere dele af arbejdet.

Når forløbet er gennemført, har eleverne produceret en individuel skitsetegning af klinten samt en opmålt profiltegning lavet i grupper. Begge dele kan med fordel indgå i et efterbehandlingsforløb. Klassen har mulighed for at få et prøvesæt af klintens bjergarter med hjem til efterbehandling.

Forløbet er særligt velegnet til tværfaglige forløb omkring livets udvikling og evolution eller den naturvidenskabelige metode. Forløbet tilrettelægges i tæt samarbejde med naturvejlederen.

Turen skal bestilles på forhånd via museum@oesm.dk eller tlf. 56 50 28 06 hverdage mellem kl. 9.00 og 15.00  Deltagerantal max. 30 personer.