Kalk - kemisk set

8.-10. klasse: Besøg ved Stevns Kridtbrud og Stevns Klint. Prøvetagning og kemisk analyse af kridt og kalk. Hvad bruges det til og hvad er det kemisk set?

Målgruppe 8. – 10. klasse
Antal elever Max 30
Varighed 2 timer
Hvor langt går vi? Ca. 2 km
Sted Stevns Naturcenter
Fag Fysik/kemi
Tillægsmoduler Forløbet vil kunne udvides med måling af pH i jorder med forskellig kalkholdighed. Forløbet vil suppleres godt med de andre undervisningstilbud ved Stevns Klint: ’Geologisk Profiltegning’ og ’Fossilerne og Evolutionsteorien’.

  • beskrive eksempler på organiske og uorganiske kemiske forbindelser og deres indbyrdes reaktion, herunder syre/base, redoxprocesser og ligevægt 
  • beskrive industriel produktion af nogle af hverdagslivets produkter og materialer 
  • vurdere og anvende informationer med fysisk, kemisk eller teknisk indhold
  • planlægge, gennemføre og evaluere praktiske og teoretiske undersøgelser
  • benytte udstyr, redskaber og hjælpemidler, der passer til opgaven

Kridt og kalk er Danmarks mest almindelige bjergart. Det er dannet er mikroorganismer i det hav, der dækkede Danmark i flere millioner år, og udgør blandt andet de imponerende aflejringer ved Stevns Klint.

Kridt og kalk er et værdifuldt råstof på grund af dets kemiske egenskaber.

Ved dette to timers forløb ser vi på, hvordan klinten er dannet, og hvad den består af. Hvad bruges kridt og kalk til, og hvad er processen fra råstofffet til det salgsbare produkt? 

Vi laver en ekspedition til Stevns Kridtbrud og ser nærmere på det, og vi forsætter ned til stranden foran klinten, hvor vi indsamler prøver af klintens forskellige typer af kalk. Dem tager vi med tilbage til Stevns Naturcenter, hvor vi i laboratoriet laver en kemisk analyse af det indsamlede materiale. 

Vi ser også på hvilke produkter, der indgår kalk i. En rigtig øjenåbner for mange.

Undervisningen foregår dialogbaseret, og veksler mellem praktiske øvelser og teori. Eleverne skal både arbejde individuelt og i grupper, og elementer fra cooperativ learning bruges.