Fossiler i klinten

3.-6. klasse: Eleverne finder deres egne fossiler og hører om dengang en asteroide ramte Jorden og halvdelen af alle dyrearter uddøde.

Målgruppe 3.-6. klasse
Antal elever Max 60. Ved mere end 30 skal to naturvejledere deltage (dobbelt pris). 
Varighed 2 timer               
Sted Stevns Naturcenter eller Holtug Kridtbrud  
Hvor langt går vi? 2 km, 35–40 højdemeter
Fag Natur/teknik
Se prisliste
Trinmål 

  • Anvende hovedtræk af Jordens og livets udvikling til belysning af naturens mangfoldighed.
  • Vælge og anvende udstyr, redskaber og hjælpemidler, der passer til opgaven samt organisere forløbet, når det foregår individuelt eller i grupper 
  • Ordne og vurdere data 
  • konkludere ud fra iagttagelser, undersøgelser, datasøgning, dataopsamling, faglig læsning og interview både på skolens område og uden for dette

Jagten på fossiler i Stevns Klint er forløbets kerneaktivitet og kan enten gå til Holtug Kridtbrud eller stranden foran Sigerslev Kridtbrud. 

Før turen til stranden vil naturvejlederen holde en introduktion til Stevns Klints geologi, hvor blandt andet den fantastiske historie om asteroidenedslag og masseuddøen, inklusiv dinosaurnes forsvinden vil blive fortalt.

Efter ønske kan der blive lagt vægt på forskellige aspekter (livet i kridthavet, katastrofen og forskning i den, livet efter katastrofen inklusiv pattedyr, Stevns Klint som Verdensarv).

Forløbet gennemføres ud fra en dialogbaseret undervisningsstruktur, hvor eleverne selv er med til at stille spørgsmål og opstille hypoteser. Eleverne er i høj grad aktivt deltagende og har ’fingerne i sagerne’ selv.