Livet på lavt vand

Børnehaver, SFO’er og klubber: Vi undersøger livet under overfladen ved den lokale strand. Vi ser nærmere på tang, tanglopper, rejer, fiskeyngel og meget andet.

Bevæbnet med fiskenet, fotobakker, lupglas, små akvarier, vandkikkert m.m. tager vi på ekspedition til den lokale strand for at se, hvad der gemmer sig.

Vi introducerer børnene til, hvordan man bruger et fiskenet, et lupglas m.m. Vi studerer også dyrenes udseende og adfærd i fotobakken eller akvariet, og bruger det som afsæt for en dialog om deres biologi og levevis. Vi ser desuden på tang og ålegræs, muslingeskaller, fuglefjer og hvad vi ellers kan finde på stranden.

Det primære i forløbet er forundring og nysgerrighed og børnenes lyst til at ’have fingrene i det’.

Målgruppe
Børnehaver, SFO’er og klubber

Antal elever
Max 15 af gangen. Ved halv times forløb pr. gruppe giver det max 60 børn i et to timers forløb

Varighed
To timer

Hvor langt går vi? 
Fra Stevns Naturcenter er der ca. 2,5 km til gadekæret i Sigerslev og knap 2 km til Holtug Kridtbrud.

Sted
Stranden ved Rødvig, Bøgeskoven eller Strøby. Kun i sommermånederne, da vi skal ud i bare ben.

Fag
Natur

Tillægsmoduler
Vil passe fint sammen med Krible krable eller Livet i vandhullet.

Faglige mål og kernestof
- Natur og naturfænomener
- Håndtering og førstehåndsoplevelser med dyr og andet fra naturen