Udeskole

Udeskole som undervisningsform er i rivende vækst i de danske grundskoler. Museerne udgør, i kraft af de autentiske oplevelser og den faglighed, de repræsenterer, en oplagt samarbejdspartner for skolerne i forbindelse med planlægning og udførelse af udeskoleundervisning.

Museets naturvejledere udbyder desuden kurser i udeskole, både generelt som et inspirationskursus, og specielt i forbindelse med vores fagområder, fx om geologi.  

Inde - ude - inde

I tråd med de velkendte rammer for udeskoleundervisning vejleder vi også meget gerne om form og indhold for arbejdet med stoffet både før og efter besøget. Ring og få en snak med os allerede i planlægningsfasen.

Udeskole eller faglig udflugt? 

Uanset om museumsbesøget er en faglig udflugt eller en del af et udeskoleforløb så sørger museets formidlere for at besøget er en helstøbt oplevelse, hvor eleverne bliver inddraget i undervisningen vha. dialog og praktiske opgaver.

Find relevant materiale om udeskole