Naturvejledning

Naturvejledningens formål er at give mennesker direkte oplevelser i naturen. Gennem sansning og egen erfaring formidles helheder i natur og landskab, og det sættes i perspektiv til eget liv og natursyn.

Målet med naturvejledning

  • At styrke befolkningens forståelse for natur, miljø og kulturmiljø
  • At styrke befolkningens rekreative muligheder og friluftmæssige aktiviteter
  • At fremme befolkningens direkte inddragelse og indflydelse i natur- og kulturmiljøforvaltning
  • At inspirere til en sundere og mere bæredygtig livsstil
  • At skabe forståelse for betydningen af at bevare biologisk mangfoldighed

Gennemgående temaer i naturvejledning

  • Sundhed og livskvalitet
  • Udfoldelses- og fordybelsesmuligheder i naturen
  • Biologisk mangfoldighed Natur- og kulturværdier
  • Borgerinddragelse i en demokratisk naturforvaltningsproces.  

Naturvejldning, børn og læring

Naturvejledning baseres på direkte oplevelser og erfaringer i naturen. Gennem brugen af flere sanser, og gennem naturvejlederens kvalificering af sansningen, er målsætningen at eleven ikke bare skal lære om naturen, men også forsøge at forstå og forholde sig til naturen. Bevidsthed om natursyn og perspektiv til eget liv er også en vigtig del af målsætningen i naturvejledningen. Filosofien er, at viden om, fortrolighed med og glæde ved naturen er grundlag for at barnet udvikler en forståelse vigtigheden af naturbevarelse og bæredygtig livsstil.