Undersøgelse af vandløb og vandhul

For lærere fra Stevns og Faxe Kommuner d. 13. - 14. juni 2016: To dages lærerkursus om undervisning i det rindende og stillestående vand i Faxe og Stevns kommuner. Vi nørder artsbestemmelser, laver abiotiske målinger, bruger faunaindex, og tjekker forskellige undervisningsmaterialer.

Målgruppe: mellemtrin og udskoling

Program:

  • På kursets første dag ser vi på livet i vandhullet.

Hvad er livsbetingelserne i det stillestående ferske vand? Hvilke arter finder vi? Hvordan er de tilpasset og hvad fortæller de om vandkvaliteten?

Vi besøger to forskellige vandhuller på Stevns: Gadekæret, som indeholder masser af liv, men som også er lidt næringsstofbelastet. Og det rene vandhul I Holtug Kridtbrud, et nedlagt kridt- og kalkbrud, der i dag er udpeget til Natura 2000 -område, bl.a. pga. en ynglende bestand af Stor Vandsalamander i vandhullet.

  • På kursets anden dag ser vi på livet i det rindende vand.

Vi mødes på Hovbyengen i Faxe, hvor Faxe å løber, her kan vi bl.a. arbejde med vandets kredsløb og dyrelivet i åen. Efter frokost besøger vi Brødebækken, nær Rønnede. Brødebækken er kendt for at have en rigtig fin vandkvalitet.

Dagen og kurset afsluttes med en opsamling og evaluering med kaffe.

Kurset vil dels indeholde faglighed omkring vandhullets og vandløbets liv og økologi, men også forslag til formidling af det i undervisningen.

Dagene vil foregå udendørs, så vær praktisk påklædt, bær gummistøvler og beskyttelse mod solen!

Pris, lærere fra Stevns Kommune: 600 kr.

Tilmeldingsfrist: 29. april 2016

Tilmelding efter princippet først til mølle kan ske til:

Naturvejleder Sara Gelskov

Faxe Geomuseum

Østervej 2

4640 Faxe

naturvejleder@oesm.dk