Botanikkursus for lærere i grundskolen

For lærere fra Stevns og Faxe Kommune d. 17.-18. august 2015: Kurset, der løber over to dage, retter sig mod lærere i hele grundskolen.

Vi kigger både på de helt almindelige planter, I kan finde lige udenfor skolen, og på de planter, der hører til fx strand, kalkoverdrev og hede. På kurset vil du blive klædt fagligt på og prøve en masse undervisningsaktiviteter af. 

NB! Der er efter kurset mulighed for tilkøbe et besøg af naturvejleder og botaniker Kirstine Østergård på en lokalitet nær jeres skole. Her kommer naturvejlederen ud og hjælper jer med at få styr på, hvilke planter I har på jeres lokalitet.

Program

  • Mandag den 17. august, 8.30-15.30, mødested: p-pladsen ved Feddet Camping

Vi mødes ved p-pladsen til en kop kaffe og går ned på stranden ud mod Faxe Bugt. Her undersøger vi strandens planter (græsser og urter) og deres livsvilkår. Derfra fortsætter vi til Fed Havn og ser på det lille hedeområde og fjordens rørskov. Undervejs laver vi ligesom på de øvrige lokaliteter øvelser, der formidler planterne. Frokost serveres i Fiskerhuset.  Efter frokost kører vi til Vibeengen i Haslev. Her kigger vi på den nære natur omkring skolen, og den afgræssede eng på den anden side af ringvejen.

  • Tirsdag d. 18. august, 8.30-15.30, mødested: Stevns Naturcenter

Morgenkaffe og velkomst på naturcenteret. Vi samler og undersøger planter på kalkoverdrevet, samt gennemfører formidlingsøvelser rettet bl.a. mod udskolingen. Om eftermiddagen samler vi op på de planter og levesteder, som vi har kigget på i løbet af de to dage. Dagen sluttes af med kaffe og evaluering. 

Pris

Inklusiv forplejning for begge dage: 900 kr. 

Tilmeldingsfrist

Den 1. juli 2015

Tilmelding efter først til mølle-princippet til naturvejleder@oesm.dk.