Fossiler i klinten

0.-2. klasse: Eleverne jagter deres egne fossiler og hører om dengang en asteroide ramte Jorden og halvdelen af alle dyrearter uddøde.

Jagten på fossiler i Stevns Klint er en kerneaktivitet og kan enten gå til Holtug Kridtbrud eller stranden foran Sigerslev Kridtbrud. 

Før turen til stranden holder naturvejlederen en introduktion til Stevns Klints geologi. Vi fortæller den om asteroidenedslag, der var medvirkende til dinosaurnes uddøen.

Efter ønske kan der blive lagt vægt på forskellige aspekter (livet i kridthavet, katastrofen og forskning i den, livet efter katastrofen inklusiv pattedyr, Stevns Klint som Verdensarv).

Forløbet gennemføres ud fra en dialogbaseret undervisningsstruktur, hvor eleverne selv er med til at stille spørgsmål og opstille hypoteser. Eleverne er i høj grad aktivt deltagende og har ’fingerne i sagerne’ selv.

Målgruppe 
0.-2. klasse

Antal elever
Max 60. Ved mere end 30 skal to naturvejledere deltage (dobbelt pris)

Varighed
2 timer

Hvor langt går vi?
2 km, 35-40 højdemeter

Sted
Stevns Naturcenter eller Holtug Kridtbrud

Fag
Natur/teknik

Tillægsmoduler
Efterbearbejdning af fossilfund på Stevns Naturcenter, dvs. udpræpering, bestemmelse, sortering mv.  1 ekstra time. 

Faglige mål og kernestof
- Kende til katagorier af af dyr, herunder vilde dyr, husdyr, kæledyr, fortidsdyr og fantasidyr.
- Opleve og gøre iagttagelser som grundlag for at gennemføre enkelte undersøgelser og eksperimenter.
- Anvende udstyr, redskaber og hjælpemidler, herunder simple fælder til dyr, lup, termometer og kort.

Se prisliste