Krible krable

Børnehaver, SFO’er og klubber: Vi undersøger insekter, edderkopper, bænkebidere og meget andet af den store mangfoldighed af krible krableliv, der gemmer sig under blade og grene, i græsset og jordbunden.

Målgruppe Børnehaver, SFO’er og klubber
Antal elever Max. 15 af gangen i ½ time, dvs. max 60 børn på to timer.
Varighed 2 timer - er inddelt i små forløb tilpasset efter børnene
Hvor langt går vi? < 500 meter
Sted Stevns Naturcenter, for stevnske daginstitutioner: Hos jer.
Fag Natur
Tillægsmoduler Passer sammen med Livet i vandhullet og Livet på lavt vand.
Faglige mål og kernestof
- Natur og naturfænomener
- Håndtering og førstehåndsoplevelser med dyr og andet fra naturen

Se prisliste

Vi undersøger den nære natur lige udenfor døren og ser på, hvad vi kan finde af liv på og i jordbunden, under grene og blade og på blomstermarken.

Vi har insektsugere, net, lupglas og meget andet med, så vi kan nærstudere krible krable-livet. Vi navngiver de små kræ i overordnede grupper. så vi kan dele dem op i edderkopper, bænkebidere, myrer, biller, regnorme, skolopender, snegle m.m.

Hvor finder vi dyrene? Hvordan føles det, når de kravler på armen? Hvem løber hurtigst? Der er mange spændende og sjove ting at se og opleve med krible–krablelivet. 

Foto: Anja Gaard Olsen