Naturvidenskabeligt grundforløb

Kalklandets undervisningsforløb til det naturvidenskabelige grundforløb på STX foregår direkte i felten. Vi garanterer, at eleverne kommer hjem med kalk under neglene.

Vi arbejder med forskellige temaer indenfor det centrale emne, at vores jord er dynamisk. Vi skubber til elevernes nysgerrighed og naturforståelse gennem egne iagttagelser af de tidsmæssige ændringer, de kan aflæse i de geologiske aflejringers strukturer, sten og fossiler.

Eleverne får praktisk erfaring med forskellige geofaglige metoder igennem observationer, målinger og optegnelser i felten. De går hjem med en konkret viden om, hvad det vil sige at indsamle naturvidenskabelige data.