Naturgeografi

Kalklandets undervisningsforløb til faget Naturgeografi B og C på STX og HTX foregår i naturen ved Stevns Klint eller i Faxe Kalkbrud.

Det helt centrale emne er vores dynamiske jord, hvis tidsmæssige ændringer, udvikling og anvendelse eleverne opnår indsigt i gennem iagttagelser på den aktuelle lokalitet.

Vi arbejder med brede temaer indenfor råstoffer, fossiler og geologiske strukturer, og skubber til elevernes nysgerrighed og naturforståelse ved at arbejde direkte i felten. Dermed opnår eleverne en langt større forståelse af, hvad det vil sige at lave observationer, målinger og indsamle naturvidenskabelige data.

Undervejs inddrager vi eleverne i dialoger, refleksioner og løbende opsamlinger, delvist gennem læringsprincipperne indenfor Cooperative Learning