Kemi

Vi undersøger kalkens kemiske egenskaber. Ud fra det bliver eleverne klogere på, hvor centralt et stof kalk er i naturen, og hvorfor det er så vigtigt et råstof.

Vi tager prøver i felten og arbejder eksperimentielt i naturlaboratoriet, så eleverne selv erfarer, hvad kalk er kemisk set, hvilken betydning kalk har for jordbunden, og hvilke kemiske reaktioner kalk skal gennemgå for f.eks. at kunne bruges i byggefaget.