Geografi

Kalklandets undervisningsforløb til faget geografi i grundskolen foregår i naturen på vores forskellige lokaliteter på Stevns og i Faxe.

Det helt centrale emne er vores dynamiske jord, og iagttagelsen af de tidsmæssige ændringer og udviklinger jorden har undergået. Det afspejler sig i alt fra opgaver med strandsten, råstoffer, fossiler til optegning af geologiske strukturer.

Vi skubber til elevernes nysgerrighed og naturforståelse ved at arbejde direkte i felten, hvor de bringes i tæt kontakt med, hvad det vil sige at lave observationer, målinger og indsamle naturvidenskabelige data.

Undervejs inddrages eleverne i opgaverne gennem dialoger, refleksioner og løbende fælles opsamlinger.