Biologi

Vores undervisningsforløb indenfor biologi bygger på undersøgelser og oplevelser i den særegne natur, vi har i Kalklandet. Eleverne skal selv på banen og lære, hvordan man kvalificerer og systematiserer sine undersøgelser.

Vi har både de almindelige og de særlige biotoper i vores område, og udnytter dette til at skabe nysgerrighed for forskelle og sammenhænge i naturen.

Undervisningen foregår i dialog med eleverne. De arbejder både selvstændigt og i teams, og vi lægger også vægt på, at de lærer at færdes forsvarligt i naturen.