Historie

Det særegne, vi bidrager med til historieundervisningen, er oplevelsen af autentiske historiske lokaliteter. De giver en konkret indgang til en forståelse af fortiden.

I undervisningen inddrager vi den nyeste forskning, fokuserer på mundtlige beretninger og genstande som kilder til fortiden.

Vi lægger vægt på at aktualisere og perspektivere historien. Det gør vi ved at fremhæve, hvordan fortiden sætter spor i nutiden. Vi åbner elevernes øjne for at se spor i nutiden fra fortiden i deres nærområde og gennem dialog med den ældre generation.