Priser og anerkendelse

Faxe Kommunes Kulturpris 2009

Tove Damholt modtog d. 29. april Faxe Kommunes kulturpris 2009.
 

Bikubenfondens museumsjurys specialpris 2009

Bikubenfondens museumsjurys specialpris blev tildelt Østsjællands Museum og overrakt ved et arrangement på Statens Museum for Kunst d. 18. maj 2009.

Museumsjuryen motiverede prisen således:

”Østsjællands Museum har i 2008 åbnet to nye museer, hvad intet andet dansk museum hidtil har formået på et enkelt år. Geomuseum Faxe og Koldkrigsmuseum Stevnsfort er resultatet af et imponerende arbejde udført af et lille provinsmuseum med en begrænset stab. Museet spænder ydermere med de to museer over såvel naturhistoriske som kulturhistoriske emner og yder inden for begge kategorier formidling af høj karat, hvorved man med museerne har synliggjort områdets kulturelle identitet og styrket dets attraktionsværdi. Hertil føjer sig deltagelse i internationale forskningsprojekter, især inden for geologien.”

Med prisen fulgte ud over æren også et pengebeløb på kr. 100.000.