Samarbejde

Museet afsøger løbende samarbejder med de relevante partnere for at sikre faglig bæredygtighed og for at sikre en afstemt og fokuseret opgavevaretagelse. Gennem samarbejder opnås en højere effekt af museets indsats. Karakteren af museets faglige emneområder betyder, at de naturlige samarbejdspartnere ikke er nabomuseerne. Museets primære faglige samarbejdspartnere er:

  • Langelands Museum (Koldkrigsmuseum Langelandsfort). Der er indgået formaliseret samarbejdsaftale omkring opgavevaretagelsen herunder en kvalificeret arbejdsdeling omkring indsamling, dokumentation, forskning og formidling.
  • Statens Naturhistoriske Museum samt øvrige naturhistoriske museer. Der er indgået samarbejde formaliseret i partnerskabspapir omkring varetagelse af museale opgaver (dvs. samlingsvaretagelse, registrering, forskning og formidling)
  • Københavns Universitet, Institut for Geografi og Geologi. Der er indgået formaliseret samarbejdsaftale omkring forskning og formidling.
  • Københavns Universitet, SAXO-instituttet. Der er indgået formaliseret samarbejdsaftale omkring forskning og formidling.
  • Kulturstyrelsen: Der er indgået formaliseret samarbejde omkring Den Kolde Krigs monumenter.
  • Geocenter Møns Klint: Østsjællands Museum yder geologfaglig bistand.
  • Ad hoc samarbejder med forskningsinstitutioner i udlandet

Det mangeårige samarbejde med Museerne Vordingborg omkring forvaltningsarbejde, nyere tids kulturhistorie og magasinopgaver pågår fortsat med de fusionerende Museerne Vordingborg og Køge Museum og er under videre udvikling.

Museet indgår yderligere i en lang række samarbejdsrelationer omkring f.eks. formidlingsprojekter, skoletjeneste, konservering, it samt pleje af grønne områder.

Museet har løbende fælles tiltag med de lokale turismeaktører om markedsføring og udvikling af pakkeløsninger. Samarbejdet er ikke en del af museets lovbundne arbejde, men udgør en del af museets markedsføringsindsats og formidlingsmæssige profilering.

Museet søger løbende at indgå i nye relevante samarbejdsrelationer med henblik på at opnå den højest mulige kvalitet i sit arbejde med en optimeret ressourceudnyttelse.