Mission og vision

Østsjællands Museums mission er vores eksistensberettigelse. Museet driver og udvikler museumsvirksomhed med lokalt udgangspunkt i relevant lokalt, nationalt og internationalt perspektiv. Museets virksomhed tager udgangspunkt i natur- og kulturhistorien i Stevns og Faxe kommuner og tillige naturhistorien i Vordingborg, Køge, Solrød og Greve kommuner.

Museumsvirksomheden har baggrund i indsamling, dokumentation og bevaring af vidnesbyrd indenfor museets kerneområder: kalkens geologi, kalkens kulturhistorie og Den Kolde Krig tillige med den almene lokale natur og nyere tids kulturhistorie med henblik på at bevare natur- og kulturarv og på at fastholde, skabe og formidle viden.

Museet vision er vores mål for fremtiden. Visionen er senest revideret i 2010.

Museet skaber forundring over og nyt perspektiv på livet og historien for alle gennem forskningsbaserede historier fortalt levende og vedkommende med udgangspunkt i autentiske lokaliteter.

Museet skaber, faciliterer og fastholder viden om den særegne lokale natur- og kulturarv i nationalt og internationalt perspektiv i formaliserede samarbejder med relevante museer og forskningsinstitutioner.

Museet indgår aktivt i videnscentre omkring museets tre lokalitetsbestemte satsningsområder:

  • Kalkens geologi
  • Den Kolde Krig
  • Kalkens kulturhistorie

Museet er kendt for høj kvalitet indenfor de museumsfaglige arbejdsområder og for at arbejde målrettet, innovativt og med entusiasme.

Museet danner videnskabelig og formidlingsmæssig basis for Stevns Klint som UNESCO Verdensarv.