Stevns Klint som verdensarv

Stevns Klint blev i juni 2014 UNESCO Verdensarv, fordi klinten indeholder spor fra en af de vigtigste perioder i livets udvikling. I Stevns Klint kan man se sporene af det asteroidenedslag, der ramte Jorden og medførte global katastrofe og massedød. Dramaet udløste en af de største kriser i livets historie, og mange livsformer uddøde – heriblandt dinosaurerne.

Stevns Klint er kendt i hele verden, og stykker af klinten findes udstillet på udenlandske museer. I Danmark derimod er klintens historie næsten ukendt, og sammenlignes ofte misvisende med den nærliggende Møns Klint, hvis storslåethed skyldes en helt anden historie om istidernes kræfter. Optagelsen af Stevns Klint på listen til UNESCOs Verdensarv sætter således fokus på en nærmest overset dansk naturperle i verdensklasse.

Hvad er UNESCOs Verdensarvsliste?

De mest værdifulde dele af verdens kultur- og naturarv optages på den internationale liste, World Heritage List (på dansk Verdensarvslisten). På listen findes bla. Pyramiderne, Den Kinesiske Mur og Grand Canyon.

Verdensarvskommissionen administreres af FN’s organisation for uddannelse, videnskab og kultur, UNESCO. UNESCO har opstillet en række krav til Verdensarv og i en særlig rapport over geologiske værdier efterlyses særligt:

  • lagrækkefølger, der dokumenterer nøgle-begivenheder af Jordens historie
  • fysiske beviser for meteor nedslag og de store ændringer, disse har medført, f.eks. masseuddøen

Stevns Klint opfylder begge disse kriterier.

I Danmark er Kulturstyrelsen den ansvarlige myndighed for Verdensarv og har samarbejdet med Stevns Kommune og Østsjællands Museum om at udarbejde ansøgningen om optagelse på Verdensarvslisten.

En ansøgning skal ikke bare dokumentere, at en lokalitet er af ”enestående universel betydning”, men skal også dokumentere tilstrækkelig beskyttelse og tilgængelighed, og formidling af lokaliteten indgår som en vigtig del af ansøgningen.

Hvorfor verdensarv?

Stevns Klint rummer en nøglebegivenhed i Jordens historie, da den indeholder sporene af et meteornedslag, der for 65 millioner år siden ramte Jorden, og medførte global katastrofe og massedød. Det var to amerikanske forskeres prøver fra Stevns Klint, der dannede grundlaget for teorien om, at et meteornedslag var årsag til den store katastrofe og dermed til dinosaurernes uddøen. Teorien har været siden været heftigt diskuteret, og det har været med til at øge Stevns Klints internationale berømmelse.

Da katastrofen var global, findes der lokaliteter med den spændende grænse fordelt over hele Jorden. I alt findes ca. 500 steder, hvor grænsen kan erkendes. I Danmark findes grænsen ud over på Stevns også i nogle små lokaliteter i Nordjylland, hvor den dog kun kan erkendes af specialister. På de andre danske kalklokaliteter er lagene enten ældre (som fx Møns Klint) eller yngre (som f.eks. Faxe Kalkbrud) og rummer derfor ikke grænselaget.

At Stevns Klint virkelig er det bedste sted i Verden at se og studere denne dramatiske periode i Jordens og livets historie har Østsjællands Museum dokumenteret i en videnskabelig rapport udført i samarbejde med Geologisk og Geografisk Institut, Københavns Universitet og med støtte fra Kulturstyrelsen. Rapporten lægger vægt på, at grænsen er let at se for det utrænede øje, at der er skrevet over 150 videnskabelige artikler om klinten og en lang række andre parametre.

Proceduren

  • Stevns Klint blev i januar 2010 officielt optaget på kandidatlisten efter indstilling fra Kulturstyrelsen.
  • Efterfølgende gik Østsjællands Museum i gang med at skrive den formelle ansøgning ifølge de strenge formelle krav fra UNESCO, mens Stevns Kommune udarbejdede den forvaltningsplan, som udgør en obligatorisk del af ansøgningsmaterialet. Det er en væsentlig del af forvaltningsplanen at inddrage lokale og netop dette arbejde har været spændende og givende.
  • Ansøgningen om optagelse af Stevns Klint på Verdensarvslisten blev underskrevet af Kulturminister Uffe Elbæk og afleveret til UNESCO i Paris i februar 2012.
  • Ansøgningen er blevet sendt videre til eksperter fra IUCN (International Union for Conservation of Nature) som efter et besøg på Stevns Klint udarbejder en rapport til UNESCO. Besøget fandt sted 18.-20. september 2013.
  • Verdensarvskomiteen mødes årligt og bedømmer ansøgninger. I 2014 blev Stevns Klint optaget på listen over verdensarv.