Planarbejde

Ifølge Museumsloven (KUAS) skal statsanerkendte museer i samarbejde med plan- og fredningsmyndigheder virke for at væsentlige bevaringsværdier sikres for eftertiden.

Østsjællands Museum foretager kontrol i høringsfasen vedrørende det offentliggjorte planmateriale, og vi kan gennemføre undersøgelses- og dokumentationsopgaver indenfor vores ansvarsområde. Formålet er at sikre, at der tages hensyn til væsentlige bevaringsværdier.

I praksis vil det sige, at Østsjællands Museum gennemlæser forslag til lokal- og kommuneplantillæg i offentlig høring - og eventuelt indgiver kommentar. 

Når bevaringsværdige byggerier - eller bygninger, der er omfattet af en bevarende lokalplan - skal ombygges/nedrives, foretager Østsjællands Museum om muligt arkivalsk kontrol samt besigtigelse. Derefter indgiver vi eventuel indsigelse/udtalelse.

Ved jordarbejder i Stevns og Faxe kommuner kan bygherrer kontakte Museerne.dk.