Formidling

Formidlingen på Østsjællands Museum tager udgangspunkt i egnens faste natur- og kulturarv, og perspektiverer denne i et nationalt eller globalt perspektiv. Museet udnytter, at det autentiske kulturmiljø og naturen udgør den stærkeste formidlingsramme for museets engagerede formiling.

Mundtlig formidling er prioriteret i alle museets udstillinger og således modtager ca. 70 % af de 60-70.000 årlige museumsgæster direkte mundtlig formidling. De senere år har museet udviklet digitale tilbud herunder audioguides og en digital bestemmelsesnøgle til fossilbestemmelse og iværksat en stor satsning omkring nyskabende digital formidling.

Museet arbejder for at udvikle en formidling af Stevns Klint, så den lever op til klintens format som geologisk lokalitet i absolut verdensklasse og som UNESCO Verdensarv.

Museets stærke fagligheder inden for meget forskellige fagområder betyder et inspirerende udviklingsforum for inspektører og formidlere. Museets forskere er tæt på formidlingen og det gør vejen fra forskning til formidling er kort. Museets tværfaglige konstruktion er tydelig for museumsgæsten.

Museet besøges årligt af mellem 150-200 skoleklasser og har en række gode grundtilbud med udgangspunkt i autentiske lokaliteter. Museets tilbud til skoler er yderligere under udvikling.

Museets formidling fokuserer på satsningsområderne Kalkens geologi, Den Kolde Krig og Kalkens kulturhistorie.
 

Kalkens geologi

Museet formidler i dag kalkens geologi fra en række lokaliteter.

 • Geomuseum Faxe: Geologisk udstilling, guidede fossiljagter samt særudstillinger med udgangspunkt i forskning (besøgstal ca. 15.000 heraf ca. halvdelen på guidede ture).
 • Koldkrigsmuseum Stevnsfort: Geologi formidles gennem mundtlige fortællinger i de 1,6 kilometer gange hugget ud i kalken og i særligt indrettet geologisk udstillingsrum (årligt besøgstal ca. 40.000).
 • Stevns Museum: Udstilling om Stevns Klint som UNESCO Verdensarv (årligt besøgstal ca. 5.000)
 • Mandehoved: Ubemandet geologisk udstilling om Stevns Klint (besøgstal ca. 14.000)
 • Stevns Klint: Guidede ture og det digitale formidlingsprojekt Stevns Klint+

Museets naturhistoriske skoletilbud omfatter ture i Faxe Kalkbrud, Stevns Klint og på andre lokaliteter i Stevns og Faxe kommuner, bla. i form af ”Geologivognen” samt projektet ”naturambassadører”.

Områdets geologiske historie formidles endvidere digitalt gennem blandt andet Stevns Klint+, e-museum, Kulturjagt i Køge Bugt samt gennem museets egen publikationsvirksomhed.
 

Den Kolde Krig

Museet formidler i dag Den Kolde Krig fra en række autentiske lokaliteter:

 • Koldkrigsmuseum Stevnsfort: Besøg sker primært i form af guidede ture, hvor gæsterne i grupper af op til 30 føres rundt i det autentiske fort på en 1½ times guidet tur. Derudover har publikum mulighed for på egen hånd at opleve det autentiske kulturmiljø i fortets terræn. En mindre, perspektiverende udstilling og en biograf, sætter rammen omkring besøget med en introduktion til perioden. (Årligt besøgstal ca. 40.000.)
 • Operationsområde Mandehoved: Ubemandet plancheudstilling i et autentisk kulturmiljø. Lejlighedsvise guidede rundvisninger. (Årligt besøgstal ukendt)
 • Andre koldkrigsanlæg: Museet formidler lejlighedsvis forskellige aspekter af Den Kolde Krigs historie med udgangspunkt i andre autentiske bygningsanlæg både lokalt og nationalt.

Den Kolde Krig formidles endvidere digitalt gennem blandt andet 1001 Fortællinger og Stevns Klint+.
 

Kalkens kulturhistorie

Museet formidler i dag kalkens kulturhistorie fra en række lokaliteter:

 • Geomuseum Faxe: Ny kulturhistorisk udstilling, som belyser de forskellige aspekter omkring kalkens kulturhistorie.  (Årligt besøgstal ca. 15.000.)
 • Stevns Museum: Udstilling med en række aspekter omkring landbolivet langs klinten og om udvinding og anvendelse af kalken. (Årligt besøgstal ca. 5.000.)
 • Stevns Klint: Jævnlige guidede ture langs Stevns Klint herunder i Højerup gamle Kirke samt i flere af kridtbruddene langs klinten og ved Stevns Fyr.
 • Stevns Fyr: Udstillingen ”Lyset fra klinten” udarbejdet af museet for Stevns Kommune, som driver Stevns Fyrcenter. (2010 ca. 4000 besøgende)

Kalkens kulturhistorie formidles endvidere digitalt gennem blandt andet Stevns Klint+, e-museum, 1001 Fortællinger og Kulturjagt i Køge Bugt samt gennem museets egen publikationsvirksomhed.

 

Øvrig natur- og kulturhistorie

Museet formidler områdets kulturhistorie med udgangspunkt i en række andre lokaliteter:

 • Stevns Museum: Lokal kulturhistorisk udstilling med vægten på landboliv efter ca. 1850 med lejlighedsvise særudstillinger og guidede ture. (Årligt besøgstal ca. 5.000.)
 • Haslev Stationsbymuseum: Nyere udstilling om Haslevs bys historie. (Årligt besøgstal ca. 800)
 • Ll. Heddinge Rytterskole: Den autentiske rytterskole danner rammen om undervisningsforløb til folkeskolens mellemtrin om skolegang i tiden omkring 1800. (Årligt besøgstal ca. 300)
 • Rasmus Svendsens Skole: Benyttes lejlighedsvis til formidling.

Områdets øvrige kulturhistorie formidles endvidere digitalt gennem blandt andet e-museum, 1001 Fortællinger og Historisk Atlas samt gennem en begrænset publikationsvirksomhed.
Museet formidler lejlighedsvis geologi i regionen og formidler den lokale natur med udgangspunkt i Stevns Naturcenter og Geomuseum Faxe gennem guidede ture, arrangementer og undervisningsforløb.

 

Særlige satsningsområder

Digital formidling af den faste kultur- og naturarv

I forlængelse af Stevns Klints kandidatur som UNESCO Verdensarv ønskede museet at forbedre publikums tilgængelighed til det brede udvalg af tilbud, som museet og andre aktører har langs klinten. Museet lancerede takket være bevilling fra Nordea-fonden et ambitiøst tværfagligt formidlingsprojekt som ud over klintens unikke geologi også inkluderer klintens kulturhistorie herunder Den Kolde Krig.
Initiativets mål er at udvikle formidling i den faste kultur- og naturarv til glæde for en bred gruppe af brugere. Med udgangspunkt i brugerens ønsker og forudsætninger formidler museet ved hjælp af skilte, apps til mobiltelefoner og formidling på internet egen og andres viden på flere niveauer og derved give brugerne én digital indgang til området. Museet skaber derved en fælles indgang for kvalificeret viden.

På Kanten

Museet vil gennem hele planperioden fastholde Geomuseum Faxe som aktivt udstillingsrum gennem aktuelle særudstillinger og arrangementer. Særudstillinger og arrangementer med udgangspunkt i aktuel forskning prioriteres ligesom arrangementer i samarbejde med den private premierebiograf, som er museets nabo i kulturhuset Kanten, f.eks. i forbindelse med filmpremierer.

Det bedste til skoler

Museets lokaliteter er velbesøgt af skoleklasser og i disse år styrker museet takket være en bevilling fra Augustinus Fonden sine tilbud til skoler og som et væsentligt led i denne udvikling udarbejdes tværfaglige og flerfaglige tilbud, således at museets kerneformidling imødekommer læseplanernes krav, også om tværfaglighed. Derved ønsker museet at imødekomme skolernes muligheder ved at gøre det lettere for skoler at komme til museet, når flere lærere har udbytte af museets tilbud.