25 fortællinger fra Den Kolde Krig

Kulturstyrelsen har udpeget 25 steder på Danmarkskortet, der kan være med til at fortælle om livet under Den Kolde Krig. To af dem ligger på Stevns og i Faxe.
 

Områderne ud mod Øresund i Stevns og Faxe kommuner lå under Den Kolde Krig i Danmarks og NATO’s forreste frontlinie mod øst, og det var her, at Den Kolde Krig meget hurtigt kunne være blevet varm, hvis krigen var kommet. Her ligger to helt centrale historier om Danmarks og NATO’s forsvar mod øst i perioden.

Det har Kulturstyrelsen markeret ved at udpege Stevnsfort og overvågningen af Øresund samt Københavns luftforsvar ved Ejby og Sigerslev som to af 25 steder i Danmark, der kan være med til at fortælle om livet under Den Kolde Krig.

I Sigerslev og ved Mandehoved, ved Stevns Fyr og omkring Stevnsfort havde Flyvevåbnet missilbatterier, som skulle beskytte København mod luftangreb fra Warszawapagten.

Fra Stevnsfort, fra kystudkigshytten ved Stevns fyr og fra pejlestationer langs hele kysten blev al gennemsejling af Øresund konstant overvåget. Stevnsfort kunne standse for al skibstrafik gennem Øresund og derved spærre Warszawapagtens flåde inde med sine kanoner og med de søminer, der lå klar i minedepotet i Vemmetofte, og som hurtigt kunne udskibes fra Faxe Ladeplads. Endeligt havde forsvaret store radioanlæg ved Stevnsfort og i Tommestrup, som kunne holde kommunikationen med NATO’s styrker i Østersøen.

Den strategisk vigtige placering gjorde samtidig området invasionstruet, og her ville de første kamphandlinger have fundet sted i tilfælde af en krig.

Hele rækken af operative militære anlæg i Stevns og Faxe er i dag velbevarede og langt hen ad vejen tilgængelige for offentligheden, og de er nu blevet udpeget af Kulturstyrelsen som vigtige vidnesbyrd om forsvaret i perioden. Disse to kulturmiljøer kan nu være med til at fortælle den store historie om de militære forsvar og den civile beskyttelse af Danmark, indtil faren forsvandt med Berlinmurens fald i november 1989 og endelig sluttede med Sovjetunionens sammenbrud i 1991.
 

Historien på stedet

Koldkrigsmuseum Stevnsfort har deltaget aktivt i den lille arbejdsgruppe under Kulturstyrelsen, der har udpeget de 25 historier og kulturmiljøer, sammen med Forsvaret og Beredskabsstyrelsen. Museet har i den forbindelse fungeret som Kulturstyrelsens konsulenter og har kortlagt og beskrevet de mere end 1.400 militære anlæg i Danmark fra Den Kolde Krig samt været med til at skrive hele grundlaget for styrelsens udvalg af de 25 historier.

De udpegede anlæg er ikke fredede. Planen er, at Kulturstyrelsen i de kommende år samarbejder med ejerne, kommunerne og Østsjællands Museum for at give offentligheden bedre adgang til stederne. Samtidig skal områderne have et formidlingsmæssigt løft ude på stedet, hvor historien foregik, som det allerede er tilfældet på Mandehoved, på Stevns Fyr og ikke mindst på Koldkrigsmuseum Stevnsfort.

”Hele af striben af militære anlæg på Stevns og i Faxe rummer nogle helt centrale og spændende historier, som vi glæder os til yderligere at kunne udforske og folde ud for offentligheden i de kommende år” siger overinspektør på Koldkrigsmuseum Stevnsfort, Thomas Tram Pedersen. ”Historierne kan være med til at sætte Stevnsfort ind i et større perspektiv som en vigtig del af forsvaret i perioden”.

”Østsjællands Museum har kunnet bidrage med en meget stor indsigt i temaet og med masser af erfaringer fra Koldkrigsmuseum Stevnsfort til Kulturstyrelsens arbejde med dette projekt, og vi er glade for at museet har kunnet være med til at løfte en stor og vigtig national opgave sammen med andre myndigheder. Det er centralt for os på denne måde at kunne bringe vores viden i spil” udtaler direktør for Østsjællands Museum, Tove Damholt.

Læs mere om 25 fortællinger fra Den Kolde Krig

 

KONTAKTPERSONER

Overinspektør Thomas Tram Pedersen, tlf. 29 24 64 89, ttp@oesm.dk

Museumsdirektør Tove Damholt, tlf. 56 50 28 06, td@oesm.dk