Østsjællands Museumsforening

En forening af interesserede, aktive borgere, der arbejder for museets sag. Østsjællands Museumsforening støtter Østsjællands Museum økonomisk. Bestyrelsen i Østsjællands Museumsforening udpeger to medlemmer til Østsjællands Museums bestyrelse. Østsjællands Museumsforening er medlem af Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark - en organisation, der arbejder for at styrke museerne i Danmark.
 

MEDLEMSSKAB

Personlig kontingent :150 kr.
Husstandskontingent: 200 kr.
Børn og unge under 18 år gratis ifølge med voksne.
 

MEDLEMSSKAB GIVER...

... gratis adgang til Geomuseum Faxe, Koldkrigsmuseum Stevnsfort (til terrænet og undergrunden for medlemmet hvis man er ifølge med to betalende gæster) samt Vendsyssel Kunstmuseum, Hjørring, hvor museets Niels Larsen Stevns samling er deponeret.

Østsjællands Museums Nyhedsbrev elektronisk hver uge.

Stemmeret og mulighed for valg på den årlige generalforsamling.

Mulighed for at gå aktivt ind i arbejdet om museet.

Du kan melde dig ind ved at sende mail

Bemærk: Du er først medlem, når du har fået en bekræftelse på medlemskab fra Østsjællands Museumsforening.