Frivillige

Frivillige yder hver år en stor og uvurderlig indsat for museet arbejde. Har du lyst til at blive frivillig, så kontakt en af de aktive grupper.

  • Søværnsgruppen

Søværnsgruppen er en gruppe af tidligere tjenestegørende ved Stevnsfort, som siden fortet strøg kommando i 2000 utrætteligt har arbejdet for at bevare og åbne Stevnsfort. Idag er de frivillige i Søværnsgruppen medlemmer af Museumsklub Stevnsfort og arbejder i tæt samarbejde med museets personale. 

Søværnsgruppen mødes én gang om ugen på Koldkrigsmuseum Stevnsfort. og bruger dagen på bla. restaurering, vedligeholdelse og dokumentation af fortet og ikke mindst det underjordiske anlæg og dets kanoner. Har du lyst til at være medlem af søværnsgruppen, så kontakt museet, som kan formidle den videre kontakt.

  • LUFTVET

LUFTVET er en forening for tidligere tjenestegørende i Flyvevåbnets Luftforsvars- Kontrolgrupper. Siden 2004 har LUFTVET arbejdet med at bevare og vedligeholde HAWK- og NIKE-materiellet på Stevnsfort.

Luftforsvarets Veteraner LUFTVET mødes en gang om ugen på Koldkrigsmuseum Stevnsfort, hvor Flyvevåbnets materiel renoveres. Derudover bliver der årligt afholdt et antal arbejds-lørdage, hvor missilforsvarsbasen summer af aktivitet. Har du lyst til at hjælpe Stevnsfort og være medlem af Luftforsvarets Veteraner, så kontakt museet, som kan formidle den videre kontakt.

Læs mere om LUFTVET

  • Dokumentationsgruppen

Koldkrigsmuseum Stevnsfort er igang med at etablere en gruppe af frivillige, som har lyst til at arbejde med dokumentation af Stevnsfort og af dansk forsvar under Den Kolde Krig. Dokumentationsgruppens opgaver kommer til at bestå i indsamling, indscanning og registrering af billeder, indsamling af beretninger, dokumenter, film og tegninger og registrering af genstande i museets samlinger. Gruppen kommer til at arbejde tæt sammen med den registreringsgruppe ved LUFTVET, som allerede er i fuld gang med et tilsvarende arbejde.

Har du lyst til at arbejde med dokumentation af Stevnsfort kan du kontakte museet for yderligere oplysninger.      

  • Lokalhistorisk Forening i Faxe Kommune

Lokalhistorisk Forening i Faxe Kommune støtter og samarbejder med Haslev Museum. Medlemmer af foreningen bidrager til museets arrangementer på frivillig basis, eksempelvis bliver Haslev Kulturnat på Haslev Museum afviklet med stor indsats fra foreningens side. Foreningen er meget aktiv og arrangerer hyppigt historiske udflugter for sine medlemmer. Læs mere om Lokalhistorisk Forening i Faxe Kommune