Kontakt

Østsjællands Museum
Rådhusvej 2
4640 Faxe
 
museum@oesm.dk
 
+45 56502806
Telefontid: hverdage kl. 9-14
 

OM OS

Østsjællands Museum er et statsanerkendt museum, der arbejder med nyere tids kulturhistorie og geologi. Kalklandet er vores overordnede tema, som rummer den natur- og kulturhistorie, der findes i området, hvor kalken ligger tæt under overfladen. Inden for dette tema har koldkrigsfæstningen Stevnsfort, der ligger nedgravet i kalken, en fremtrædende plads.

Museet indsamler, registrerer, bevarer, forsker og formidler inden for den emnemæssige og geografiske afgrænsning jf. Museumslovens § 15.
 

Ejerskab

Østsjællands Museum er en selvejende institution. Museet modtager faste driftstilskud fra Stevns og Faxe kommuner samt fra staten.
 

Udstillinger

Østsjællands Museum driver udstillingerne:

  • Geomuseum Faxe
  • Koldkrigsmuseum Stevnsfort
  • Nyere Tid på Rådhusvej 2 i Faxe

Ansvarsområde

Østsjællands Museum har ansvar for nyere tids kulturhistorie for Stevns og Faxe kommuner samt det geologiske ansvar for Stevns, Faxe, Vordingborg, Køge, Greve og Solrød kommuner.

Indsamling, forskning og formidling sker inden for museets geografiske, tids- og emnemæssige afgrænsning. Museets indsamling koncentreres om Kalklandets geologi og kulturhistorie herunder koldkrigsfæstningen Stevnsfort.