Stevns og Faxe Kommune får et nyt museum

Østsjællands Museum styrker sine kulturhistoriske udstillings- og formidlingsaktiviteter markant

Østsjællands Museum ønsker at styrke sine kulturhistoriske aktiviteter markant. Og nu er et afgørende skridt taget. Faxe tidligere Rådhus kommer i fremtiden til at danne de fine rammer om Østsjællands Museums faste udstilling om historisk tid. Flytningen er en central del af bestyrelsens strategi for museet. Og beslutningen støttes af kommunalbestyrelsen og byrådet i henholdsvis Stevns og Faxe kommuner.

Museet gik i efteråret 2017 i forhandling med Faxe Kommune om køb af Rådhuset. Herefter rettedes henvendelser til de to kommuner, der sammen med staten, driver museet, om en kommunegaranti på de lån, der er nødvendige for at købe og renovere bygningen samt et øget driftstilskud for at få økonomien til at hænge sammen. Og begge kommuner har behandlet museets ansøgning positivt.

Museets afdelinger i Højerup (Stevns Museum) og Haslev (Haslev Museum) overflyttes til Faxe Rådhus, der vil danne rammen om samlingen og de kommende udstillinger.
Museets fine samlinger vil indgå i en ny, moderne og seværdig udstilling, der skal tage udgangspunkt i de kulturhistoriske forhold, der i fællesskab kendetegner de to kommuner.

Direktør Orla Madsen, Østsjællands Museum siger: ” Østsjællands Museum har allerede to virkelig spændende museer i Koldkrigsmuseum Stevnsfort og i Geomuseum Faxe  – museer og emner, med både nationalt og internationalt format. Samme format skal museets tredje ben – nyere tids kulturhistorie – også have. Det kan vi få i Faxe Rådhus, samtidig med at vi får løst problemerne med dårlige magasinforhold og mangel på gode undervisningsfaciliteter.
Sammen med ”Verdensarvsstedet” Stevns Klint, får området dermed en række markante og tidsvarende attraktioner til glæde og gavn både for borgerne i området, men bestemt også for områdets turister.  Vi er både glade og taknemmelige over, at de to kommuner – Faxe og Stevns - bakker op om museets visioner, så nyere tids kulturhistorie også kan udvikles. Det vidner om fremsynethed, og det tegner godt for det fremtidige samarbejde ”.

Museets medarbejdere får i den kommende tid travlt med at føre visionen ud i livet. Der er mange ting, der skal falde på plads, flyttes, indrettes, tænkes igennem, planlægges o.s.v., inden dørene kan åbnes for et nyt kulturhistorisk museum.

Vi glæder os til at byde alle velkommen i de nye lokaler, så snart vi er klar. Hold øje med vores hjemmeside, så du kan deltage helt fra starten.

Yderligere oplysninger hos museumsdirektør Orla Madsen 21 78 41 03  orla@oesm.dk eller administrationschef Ilse Sørensen 20 51 76 64   is@oesm.dk.

 Læs interview med Museumsdirektør Orla Madsens her: https://sn.dk/Stevns/Museet-skal-gaa-paa-tre-ben/artikel/729642