Østsjællands Museums nye udstillingssted

Østsjællands Museums bestyrelse har d 19/3 2018 besluttet, at:

 

  1. Faxes tidligere Rådhus erhverves under de vilkår, der tidligere er aftalt. Bygningerne anvendes til en markant styrkelse af museets kultur- og lokalhistoriske aktiviteter for hele regionen.
     
  2. Lejeaftalen for Haslev Museum opsiges, og museumsgenstande overflyttes til vores nye udstillingssted snarest muligt. De vil fremover indgå i helt nye og sammenhængende formidlingsaktiviteter.
     
  3. På lignende vis flyttes museumsgenstandene fra Stevns Museum til vores nye udstillingssted  for at indgå i de nye sammenhænge. 
     
  4. Østsjællands Museum vil iværksætte en række lokale kulturhistoriske aktiviteter. Der er hensigten at nytænke museet som institution og for eksempel arrangere lokale kulturhistoriske vandringer med vores forskningskyndige personale i spidsen. Vi agter i vores aktiviteter at være uafhængige af bygningsmassen, og i langt højere grad satse på at nå ud til alle, der er interesserede i egnens kulturhistorie og industrihistoriske særkender. Østsjællands Museum har fremsendt tilbud til Stevns Kommune, om at erhverve bygningerne i Højerup. Stevns Kommune har af forskellige årsager takket nej til tilbuddet. Vi starter nu en proces om afhændelse af bygningerne og grunden. 

   Yderligere oplysninger hos museumsdirektør Orla Madsen 21 78 41 03