Fossil opkaldt efter lokal fossil legende

Der er mange måder man kan få udødeliggjort sit navn på. En af de helt sjældne måder er, at få opkaldt et fossil efter sig. Det er en ære, der netop er tilfaldet Alice Rasmussen (1932-2013) fra Faxe. Tusinder af mennesker kendte Alice Rasmussen fra ture i Faxe Kalkbrud, hvor hun med utrættelig begejstring fortalte til både børn og voksne om fossilerne fra det forstenede koralrev. I mere end 20 år fungerede hun som guide i kalkbruddet og var med sin indsats med til at gøre Faxe Kalkbrud til den turistattraktion, det er i dag.

Gennem sit lange liv opbyggede Alice Rasmussen sammen med sin mand og fire børn en imponerende samling af fossiler fra Faxe Kalkbrud og Stevns Klint. Samlingen er ikke bare smuk og velegnet til udstilling, men er også indsamlet så omhyggeligt, at den har stor videnskabelig værdi. Ikke mindre end 22 af Alices Rasmussens og hendes families fund er blevet erklæret Danekræ.

For sit enestående arbejde modtog Alice Rasmussen i december 2012 den internationale Mary Anning pris. Prisen uddeles hvert år af The Palaeontological Association til en amatørgeolog, der har ydet en helt enestående indsats for videnskaben. Alice Rasmussen var den første dansker og den første kvinde, der har modtaget den prestigefyldte pris.

Efter Alice Rasmussens død i marts 2013 arvede Geomuseum Faxe hendes imponerende fossilsamling, da hun ønskede, at den nu skulle komme alle til gode.

Blandt de over 3000 flotte og spændende fund har det siden vist sig at der var mange rigtig interessante fund imellem. Den tyske geolog Lothar Vallon der er ekspert i sporfossiler, og tilknyttet Geomuseum Faxe som gæsteforsker, fik øje på en samling meget specielle fossiler. Fossilerne var forstenede gravegange fra et lille krebsdyr der havde levet på kridthavets bund for 66 millioner år siden og gravet tunneler ned i havbundens bløde kridt slam. Det er i sig selv ikke særligt usædvanligt, men i dette tilfælde havde krebsdyret foret gravegangen med små stykker af havsvampe som den omhyggeligt havde klippet ud med sine klosakse. Lothar indså straks at der var tale om en hidtil ukendt type af gravegang og at det var et unikt eksempel på forstenet adfærd og besluttede at der skulle laves en videnskabelig beskrivelse af dem, og at de skulle opkaldes til ære for Alice Rasmussen. Under arbejdet viste det sig at tilsvarende gravegange faktisk også fandtes i kalken ved Arnager på Bornholm og i Hillerslev kridtgrav i Thy.

Fossilet er fundet på Mandehoved på Stevns og kan ses sammen med andre pragteksemplarer i den nye særudstilling ”Fossiljægernes Skatkammer” som åbner på Rådhusvej 2 i Faxe.

Den videnskabelige artikel om studiet er skrevet sammen med Jesper Milàn fra Geomuseum Faxe og Jan Audun Rasmussen og Henrik Madsen fra Mors Museum. Studiet er publiceret i det internationale videnskabelige tidsskrift Ichnos: An international Journal for Animal and Plant traces.

Alice Rasmussen på besøg på Geomuseum Faxe

Sporfossilet opkaldt efter Alice