Kulturland

KULTURLAND er et nytænkende projekt i Kulturregion Storstrøm, hvor de tre statsanerkendte museer, Museum Lolland-Falster, Museum Sydøstdanmark og Østsjællands Museum
samarbejder om at udvikle koncepter indenfor museumsoplevelser, der bidrager til en højere livskvalitet.

Formålet er at nå målgrupper, der på grund af særlige udfrodringer, normalt ikke besøger museer.

 

Østsjællands Museum har valgt at lægge fokus på følgende to grupper af borgere i sårbare situationer:

Blinde i samfundet.
Føl et fossil

Med udspring i de mange forskellige fossiler fra Faxe Kalkbrud kommer den blinde borger i berøring med fossile krabber, muslinger, snegle, koraller og hajtænder. De er hver især unikt formet, så det er let at genkende forskellene.
Foruden at føle fossilerne fortæller guiden en livagtig historie om hvordan dyrene har levet og hvordan de senere er blevet fossile. Tilbuddet kan foregå på Geomuseum Faxe eller vi kommer ud til jer.

Pris: 1500,- for to timer, max deltagerantal: 10

Psykisk handicappede.
Kend din verdensarv
Et specielt to dags forløb, hvor gruppen kommer ud og sanser naturen langs stranden og klinten sammen med guiden. Her bliver der fortalt om Sten på Stranden, hvordan de er dannet om hvordan de er kommet hertil. Samtidig indsamler gruppen naturmaterialer som bruges til forløbets anden dag. Dag 2 mødes gruppen på Rådhusvej 2, Faxe hvor der er indrettet et kreativt lokale, så der bliver mulighed for at være Arkitekter i Eget Rum. Med de indsamlede materialer skabes der små kollager hvorigennem der kan identificere i værdien i at passe på naturen og den Verdensarv vi har i regionen.

Pris 5000,- for begge dage, max deltagerantal: 20