Kulturland

KULTURLAND er et nytænkende projekt i Kulturregion Storstrøm, hvor de tre statsanerkendte museer, Museum Lolland-Falster, Museum Sydøstdanmark og Østsjællands Museum
samarbejder om at udvikle koncepter indenfor museumsoplevelser, der bidrager til en højere livskvalitet.

Formålet er at nå målgrupper, der på grund af særlige udfrodringer, normalt ikke besøger museer.

Klik på Kulturland.nu og se alle de aktuelle arrangementer på museerne.

 

I 2019 har Østsjællands Museum valgt at lægge fokus på følgende to grupper af borgere i sårbare situationer:

1) Demente borgere. I de nye rammer på Rådhusvej 2, Faxe bliver der indrettet et særligt reminiscensrum. Når de nye faciliteter står klar vil vi annoncere tilbuddet.

2) Psykisk handicappede. Et specielt to dags forløb, hvor gruppen kommer ud og sanser naturen langs stranden og klinten sammen med guiden. Her bliver der fortalt om Sten på Stranden, hvordan de er dannet om hvordan de er kommet hertil. Samtidig indsamler gruppen naturmaterialer som bruges til forløbets anden dag. Den anden dag mødes gruppen på Rådhusvej 2, Faxe hvor der er indrettet et kreativt lokale, så der bliver mulighed for at være Arkitekter i Eget Rum. Med de indsamlede materialer skabes der små kollager hvorigennem der kan identificere i værdien i at passe på naturen og den Verdensarv vi har i regionen.