Drabelig fortidsfisk fundet på Stevns Klint.

Livet i kridttidens hav for 66 millioner år siden var farligt og et nyt fund fra Stevns Klint viser at selv de små fisk kunne bide kraftigt fra sig.

Det var den ivrige fossiljæger Peter Bennicke fra Tommestup, der fandt fossilet i en bunke nedfaldet skrivekridt på stranden nedenfor Mandehoved på Stevns. Ud af en lille blok kridt stak der flere lange slanke tænder fra rovfisken Enchodus. Enchodus, eller Sabeltandssilden som dens populære navn er, var meget almindelig i Kridttidens hav, dens krop var lang og strømlignet og havde umiddelbart facon som en ørred eller laks.

Men det der gjorde Enchodus til noget helt specielt var dens enorme tænder. Både i over og underkæben sad der lange slanke kurvede tænder der var så store at de må have stukket langt ud af munden på den når den lukkede munden. De største tænder sad forrest i underkæben og var så lange at de stak op gennem to huller i ganen når fisken lukkede munden. Fisken kunne blive op til 1.5 meter i længden og de største tænder man kender fra den er over 6 centimeter lange. Man finder ofte enkelte, isolerede tænder fra Enchodus i skrivekridtet ved Stevns Klint, men det eksemplar som Peter Bennicke fandt,  viste sig at være noget helt specielt. Efter et par timers tålmodigt præparartionsarbejde viste det sig nemlig at det var begge sider af hele underkæben fra en Enchodus, hvor alle tænderne stadig sad på deres plads. Så komplet et fund er ikke tidligere gjort ved Stevns Klint.  

Fundet er nu blevet indleveret til vurdering i Danekræ udvalget på Statens Naturhistoriske Museum hvor det vil blive behandlet på næste møde der ligger i november måned. 

Model af Enchodus  - foto Jesper Milàn

Kæber af Enchodus - foto Sten Lennart Jakobsen