Søliljer

Søliljer er dyr i familie med søpindsvin og søstjerner. Søliljerne lever fastvokset på havbunden med en lang bøjelig stilk og et hoved med fangarme, der fanger fødepartikler i vandet. De mest almindelige fossiler, du finder, er stykker af søliljernes stængler, som kan kendes på deres femtallige symmetri, når du ser dem i tværsnit.