Trampestien

Stien langs hele Stevns Klint

Hele turen på trampestien er ca. 20 km lang. Stien er en primitiv trampesti, men den er tydeligt afmærket med skilte, så det er nemt at finde vej.

Turen går langs klinten, på markveje og mindre veje. I den nordlige del følges stranden – når vejret tillader det.

Stien går de fleste steder på privat jord. Det er derfor vigtigt, at du husker følgende:

FÆRDSEL PÅ TRAMPESTIEN

  • Færdsel på eget ansvar: Stevns Klint er et stykke levende natur. Klinteskred og nedstyrtninger kan forekomme året rundt. Det kan derfor være forbundet med livsfare at færdes både langs klintekanten og på stranden neden for klinten.

  • Færdsel kun tilladt til fods
  • Hund altid i snor
  • Affald kun i skraldespande
  • Ved ophold og overnatning benyt de anviste pladser
  • Private nedgange må ikke benyttes
  • Respektér ejernes anvisninger

 

  • Ruteanvisningerne på kortene i denne app er kun vejledende og kan ikke benyttes til GPS-navigation
Trampestien fra nord til syd
Mellem Holtug Kridtbrud og Bøgeskov Havn (5 km)
Mellem Mandehoved og Holtug Kridtbrud (2 km)
Mellem Stevns Fyr og Mandehoved (5 km)
Mellem Stevns Klint Højerup og Stevns Fyr (1,3 km)
Mellem Stevnsfort og Stevns Klint Højerup (3,2 km)
Mellem Boesdal Kalkbrud og Stevnsfort (1,8 km)
Mellem Rødvig og Boesdal Kalkbrud (2 km)