Truslen fra øst

Bare 100 km fra Stevns lå én af verdens største flåder og holdt sig klar. For at kunne komme ud på verdenshavene i tilfælde af en krig, måtte flåden sejle gennem de danske farvande. Truslen var tæt på.

Der var ingen vej udenom. Skulle Warszawapagtens skibe patruljere i Atlanterhavet eller andre steder på jordkloden, gik turen som regel gennem de  danske farvande – ofte forbi Stevns. Her blev alle detaljer om skibene registreret og sendt videre. Der var ingen måde at gemme sig på.

Warszawapagten begyndte i 1960’erne og 70’erne på en kolossal udbygning af sin flåde. Hidtil havde men primært kunne operere i Østersøen og i Sortehavet med ret små flåder. Som en del af terrorbalancen var det nødvendigt at kunne true især USA og Storbritannien fra havet og kunne afskære de vigtige ruter over Atlanterhavet. Atombevæbnede krydsere og ubåde blev en vigtig del af arsenalet og vigtige sikkerhedspolitiske redskaber i øst-vest-konflikten.

Sovjets begrænsede adgang til havet tvang Warszawapagten til at have hovedparten af sine flådestyrker i Østersøen. Fri passage gennem de danske farvande blev derfor strategisk vigtig for Warszawapagten. For at sikre dette opbyggede Warszawapagten samtidig en stærk flåde, som hurtigt kunne landsætte soldater på f.eks. Sjælland og sikre fri passage på den måde.

Én af de største trusler mod dansk forsvar i Den Kolde Krig kom derfor fra søsiden. Og truslen var massiv.

Galleri

Andre historier fra Kalklandet