Trompeterende traner

Når den kolde østenvind blæser, trækker tranerne forbi Stevns Klint.

Det er ganske vist, at når det blæser fra øst i slutningen af marts eller først i april, så er chancerne for at se og høre trompeterende traner store. Traner, der har tilbragt vinteren i Sydvesteuropa, har travlt med at nå deres svenske ynglepladser.

På vej fra vinterpladserne til ynglepladserne gør tranerne holdt. Først ved Rügen i Nordtyskland og siden ved Hornborga Sjön i Sverige. Normalt flyver de fleste traner stik nord, men en frisk østenvind kan bringe dem let ud ad kurs, og derfor passerer de Stevns Klint. Ofte kommer tranerne i store flokke ude over Østersøen, men enkelte flokke krydser også ind over land. Således trak knap 2.500 traner forbi Stevns Klint den 26. marts 2011.

Man siger, at tranerne trompeterer, fordi deres kald lyder som en falsk trutten i en trompet. En lyd der kan høres på stor afstand, og det er således ofte den måde, at man opdager tranerne på.

Tranerne ses tit i perioden fra midt i marts til sidst i april. Dog kan der stadig komme mindre flokke et stykke ind i maj. Tranetrækket er størst og hyppigst om foråret, men der kan også komme mange traner om efteråret. Her ses de største antal også på dag med østlige vinde først i oktober.

Foto: Thomas W. Johansen

Læs hele historien

Andre historier fra Kalklandet