Tommestrup-antennen

Kommunikation var en vigtig militær funktion under Den Kolde Krig. Nord for Stevns Fyr opstillede NATO én af sine mange hundrede radiomaster, der skulle sikre forbindelsen til de militære anlæg.

Det er måske ikke lige til at se, men den høje antennemast nord for Stevns Fyr er faktisk også et militært anlæg fra Den Kolde Krig.

Det var ikke kun det danske forsvar, der opførte militære bygninger rundt om i Danmark under Den Kolde Krig. Flere andre lande og NATO havde også brug for forskellige funktioner i landet som en del af krigsforberedelserne. Den tyske marine byggede depoter til deres søminer omkring Stevns, Storbritannien byggede depoter og flyvepladser i Jylland, og selv USA havde store depoter med krigsmateriel placeret i Danmark.

NATO havde et stort behov for at kunne kommunikere med sine styrker, når de opererede inde i Østersøen, og forsvarsalliancen byggede derfor et større net af radiostationer, som gjorde det muligt at kommunikere direkte med blandt skibe og fly langt inde på den anden side af jerntæppet. I midten af 1970’erne opstillede man derfor en 80 meter høj sende- og modtagemast ved Tommestrup lige nord for Stevns Fyr. Antennen var fjernbetjent, og der var ikke nogen fast bemanding på stedet. Engang imellem sendte man teknikere ud fra hovedkvarteret i Karup for at reparere udstyret, men ellers passede den sig selv.

Antennen står der stadig. I dag løser den ikke militære opgaver men fungerer som mobiltelefonmast.

Læs hele historien

Andre historier fra Kalklandet