Sundets Marinedistrikt

Fra Hellebæk i nord til Gedser i syd og Bornholm i øst meldte Søværnet alle observationer af skibe ind til Stevnsfort. Herfra blev slaget styret; i fredstid og i en mulig krig som en del af NATO’s forsvar.

”Sker der noget?”

Hver morgen ringede chefen for Sundets Marinedistrikt til operationsrummet dybt ned i Stevnsfort. Hvis der alligevel ikke var det store på færde, valgte chefen tit at blive på sit kontor på kasernen. Oppe i lyset. Ellers var hans faste plads på kontoret i O-rummet.

Chefen stod til daglig i spidsen for én af Søværnets myndigheder. Han var dermed en lille del af den enorme organisation, som NATO havde opstillet i fredstid. I tilfælde af en krig kunne denne organisation styre søoperationerne i hele den vestlige Østersø. I så fald måtte chefen overlade sin plads til en tysk admiral, når NATO overtog kommandoen i fortet.

Sundets Marinedistrikt var én af de militære myndigheder på Stevns. Det skulle styre en stor del af Søværnets indsats i området helt frem til de østtyske og polske grænser både i fredstid og i en krig. Marinedistrikt havde ansvaret for farvandsovervågningen og for søredning og minerydning i hele Øresund.

Der var jævnligt søredningsopgaver i området. Skibe kunne komme i havsnød eller støde på grund. Og af og til måtte man bjærge flygtninge fra særligt Østtyskland og Polen, som valgte at flygte over Østersøen til Danmark. Det hele blev styret fra Stevnsfort.

Galleri

Andre historier fra Kalklandet