Stevnsforts kanoner

Selvom teknologien var gammel, kunne Stevnsforts kanoner effektivt spærre Øresund helt over til den svenske kyst. De gamle tyske kanoner kombineret med moderne radar blev derfor et effektivt våben.

Det tyske slagskib Gneisenau blev bygget i 1935 og var i den første del af 2. Verdenskrig en massiv trussel mod de allierede konvojer af fragtskibe på Atlanten. En del af skibets bevæbning var to små kanontårne på siden af skibet. De kanontårne står i dag på Stevnsfort.

Tyskerne havde under Besættelsen stillet de to kanontårne op på Fanø for at beskytte indsejlingen til Esbjerg havn mod en allieret invasion. Efter Besættelsen passede de perfekt til en ny opgave, som var at sikre gennemsejlingen af Øresund fra Stevnsfort. De to tårnes i alt fire 15 cm kanoner kunne nå helt over til den svenske kyst 23 km væk.

Stevnsfort blev bygget 1953-56, og det underjordiske fort havde særligt til opgave at få de to store kanontårne til at fungere. Fra det underjordiske fort blev mål på havet identificeret, og der blev beregnet skudbaner. Og fra de underjordiske ammunitionsmagasiner blev granater og ladninger hejst i elevator op til kanontårnene.

Det krævede i alt en besætning på ca. 100 mand at kunne skyde med de to tårne. Til gengæld kunne fortet så skyde et skud hvert tredje sekund med en overraskende præcision og effektivt standse skibstrafikken i tilfælde af en krig.

Tårnene skød flere gange om året under øvelser helt frem til februar 2000, hvor man skød med dem for sidste gang. I dag er de to tårne en del af Koldkrigsmuseum Stevnsfort.

Læs hele historien

Andre historier fra Kalklandet