Stevns to fyr

Begge fyr på Stevns er bygget af kalksten fra klinten.

Stevns første fyr blev tændt i 1818. Dengang var det ikke nødvendigt at placere fyret i et tårn, for klintens 41 meter over havet gav tilstrækkelig højde.  Lyset fra Stevns Fyr kunne ses helt fra Rundetårn i København.

Fyrlanternen blev bygget ud i ét med fyrmesterens bolig, og begge dele blev bygget af kalksten fra Stevns Klint. Fyrmesteren skulle ud over at passe fyret også stå for salg af kalksten og administration af stenskærene på klinten.

I 1878 gik Farvandsvæsenet i gang med at bygge et nyt fyr, et fyrtårn på 27 meter. Fyrtårnet på klinten fik nu en anselig højde, som på lang afstand var synlig for de nye og hurtige dampskibe.

Fyrtårnet blev også bygget af kalksten fra klinten. Da der skulle bruges mange sten i en fart, kom det på tale at skaffe folk udefra til arbejdet. Godsejeren til Gjorslev, som både drev fyret og ejede klintens råstoffer, understregede, at det var nødvendigt at bruge erfarne, lokale folk. For kalksten skal mures samme vej, som de har ligget i klinten, ellers bliver de blive sprængt af frost. Det var en stor opgave af skære sten til fyrtårnet, og hver kalksten skulle nøje tilpasses tårnets facon.

Foto: Jakob Lautrup/GEUS

Læs hele historien

Andre historier fra Kalklandet