Stevns Klint - Højerup

Særligt i træktiden tiltrækker Stevns Klint - Højerup mange småfugle

Forårssæsonen strækker sig fra marts ind i juni. Særligt talrige er arter som jernspurv, sangdrossel og rødhals. De kommer i det tidlige forår. Senere på foråret øges variationen, og så godt som alle de danske sangfugle kan ses. I slutningen af maj ankommer de første kamindompapper, og enkelte bliver og yngler.

I sommermånederne domineres fuglelivet af lokale ynglefugle. På kalkoverdrevet syd for Stevns Museum finder man bl.a. bomlærke og rødrygget tornskade. I skovkanter og levende hegn synger gulbugen, og med lidt held kan man se en natugle gemme sig i de gamle træer.

Efterårstrækket byder på flest fugle. Det strækker sig fra august til november. På dage med særligt stort fugletræk, kan buske og træer være levende af sangfugle. Om efteråret øges chancerne for at finde en sjælden fugl, herunder lille fluesnapper, fuglekongesanger og hvidbrynet løvsanger, der ses jævnligt i området.

Nord for lunden ligger en lille pynt Bråten. Herfra er det godt at kigge rovfugletræk, når vinden kommer fra nord og nordvest.

Når efteråret går på hæld, ankommer vinterens fugle. Bjergirisker slår sig ned på kalkoverdrevet bag Stevns Museum, dompapper finder frø i visne urter og sjagger og silkehale fylder maverne med rønne- og tjørnebær.

Foto: Thomas W. Johansen

Læs hele historien

Andre historier fra Kalklandet